Tel: +385 (0)1 6594 454
Email: ipk@ipk.hr
HR DE EN

Elektrostatsko plastificiranje metala

Automatski i računalno vođeni pogon za plastifikaciju metala

Automatski i računalno vođeni pogon za plastifikaciju metala, proizvoda od aluminija, željeza i pocinčanog željeza koji se temelji na nekoliko tehnoloških cjelina >> *Shema 1

Shema - Automatski i računalno vođeni pogon za plastifikaciju metala,

*Shema 1
Upravljačko računalo kontrolira svaki dio procesa rada svojim sklopom u koji je ugrađeno oko 500 alarma. Takva visoka tehnologija omogućava potpuno obavljanje svake funkcije u procesu plastifikacije, potpunu regulaciju temperature i pritiska, čime je ljudski čimbenik sveden na minimum.

1. TUNELSKA KEMIJSKA PRIPREMA METALA

Predpriprema materijala obavlja se u tunelu dugačkom 43, širokom 1,8 i visokom 6 metara. Učinak djelovanje kemikalija u tunelu dvostruko je veći od onog u kadama, čime se postiže i značajno viša kvaliteta predpripreme. Kako bi se odgovorilo visokim tehnološkim i ekološkim zahtjevima najzahtjevnijih tržišta od početka 2012. godine uvedena je visokokvalitetna beskromatna predpriprema, certificirana od strane Qualicoata, organizacije u svijetu poznate kao vodeći autoritet u području nadzora i promocije kvalitete presvalačenja aluminija i njegovih legura, sa sjedištem u Zurichu. Navedena tehnologija omogućuje pripremu za zaštitu alumija i aluminijskih legura, čelika i pocinčanog čelika plastifikacijom ili dekoriranjem (drvo, mramor itd.), a također i pojačanu zaštitu za morske uvjete (Qualicoat "Seaside").

2. PEĆ ZA SUŠENJE

Pripremljeni materijal automatski stiže u peć za sušenje u kojoj se suši na temperaturi do 100°C.

3. NANOŠENJE PRAHA

Sustav za nanošenje praha ima automatsku i ručnu kabinu u kojima se prah za plastificiranje nanosi na materijal. IPK koristi automatsku kabinu za nanošenje praha švicarskog proizvođača ITW GEMA tipa Magic Cylinder.

Procesorsko upravljanje osigurava da nanos bude ravnomjerno raspoređen bez obzira na oblik proizvoda, a prema specifičnim željama naručitelja. Ova kabina omogućuje brzu izmjenu boje, što bitno poboljšava prilagodljivost zahtjevima kupaca i omogućuje kratak rok isporuke. Kompletan prostor u kojemu se nalaze kabine za nanošenje praha opremljen je sustavom za odsis i ventilaciju čime se osigurava maksimalna čistoća i vrhunski uvjeti rada.

4. POLIMERIZACIJA

Na kraju tehnološkog procesa nalazi se peć za polimerizaciju u kojoj elektrostatski nanešeni prah polimerizira na odgovarajućuoj temperaturi do 200°C u trajanju do 30 min (u skladu s zahtjevom prizvođača praha).

5. PAKIRANJE

Transport robe unutar pogona obavlja se mosnom dizalicom i električnim bočnim viličarom, pa je tako mogućnost oštećenja robe svedena na minimum. U sklopu pogona nalazi se i hala za prihvat i sortiranje robe. Na kraju tehnološkog procesa, plastificirana roba stiže do prostora za pakiranje, sortiranje i isporuku robe.

Transport

Transport robe unutar pogona obavlja se mosnom dizalicom i električnim bočnim viličarom, pa je tako mogućnost oštećenja robe svedena na minimum. U sklopu pogona nalazi se i hala za prihvat i sortiranje robe. Na kraju tehnološkog procesa, plastificirana roba stiže do prostora za pakiranje, sortiranje i isporuku robe.

Ekološki standardi

IPK zadovoljava najviše ekološke standarde Europske zajednice te od 2009. godine posjeduje certifikat za upravljanje okolišem prema standardu ISO 14001:2004. Pogon je opremljen uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Dio vode vraća se u proizvodni ciklus, a dio koji se ispušta neutralizacijom kemikalija oslobođen je svih štetnih tvari i zadovoljava sve zakonski propisane norme za ispuštanje vode u kanalizaciju.

Laboratorij

Sastavni dio tvrtke IPK je i laboratorij za ispitivanje kvalitete koji zadovoljava norme Qualicoat i GSB - ispitivanje plastifikacije na gotovom proizvodu (debljina nanosa, adhezija, otpornost na udar, otpornost na abraziju, sjajnost premaza, elastičnost, tvrdoća i starenje). Pored toga, obavlja se i stalno nadgledanje parametara tunelske predpripreme proizvoda.

Garancija kvalitete

IPK d.o.o. posjeduje certifikat za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, sustav upravljanja okolišom ISO 14001, te licence Qualicoat i Qualideco..

CERTIFIKATI

Želite raditi sa nama? Kontaktirajte nas

IPK d.o.o.
  • OIB: 44661503992
  • IBAN: HR3924020061100016283
  • SWIFT: ESBCHR22
Kontaktirajte nas
  • Adresa: IPK d.o.o.
    Ledinska 35, 10255 Donji Stupnik
    Croatia
  • Tel: +385 (0)1 6594 454
  • Email: ipk@ipk.hr
O nama

Industrijska plastifikacija Kordić - IPK d.o.o.
vrši djelatnost elektrostatskog plastificiranja metala (aluminija i aluminijskih legura, željeza i pocinčanog željeza). Sjedište tvrtke je u Donjem Stupniku, Ledinska 35, gdje se nalaze proizvodni pogon...

Opširnije

© 2014. Sva prava pridržana. IPK d.o.o. Opći uvjeti poslovanja